วิธีเลือกซื้อหมึกสด

หมึกที่นิยมรับประทานมีอยู่หลายชนิด เช่น หมึกกล้วย หมึกกระดอง และหมึกยักษ์ หมึกทั้งสามชนิดมีลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันก็จริง แต่วิธีการเลือกซื้อคล้ายกัน ดังนี้

– ตาหมึกต้องใส ไม่ขุ่น เห็นตาดำด้านในได้อย่างชัดเจน
– หัวและลำตัวของหมึกต้องติดกันแน่น ไม่หลุดรุ่ย และต้องดึงออกจากกันได้ยาก
– เนื้อปลาหมึกต้องแน่น ไม่เละ เมื่อทดลองกดดู ต้องคืนตัวได้ทันที
– เยื่อหุ้มตัวหมึกต้องไม่หลุดรุ่ย ไม่ควรซื้อปลาหมึกที่ลอกเยื้อนี้ออกแล้ว
– หนวดปลาหมึกควรมีสภาพสมบูรณ์ แข็งและไม่เปื่อยยุ่ย
– เมื่อทดลองดมกลิ่น ต้องมีกลิ่นคาวตามธรรมชาติ ไม่เหม็นเน่า และไม่มีกลิ่นสารเคมี
– ถุงน้ำหมึกต้องอยู่สภาพสมบูรณ์ ไม่แตกหรือฉีกขาด

credit:http://www.pmart.co.th/node/297

53 Comments

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *